14 Temmuz Direniş Devrimciliği Rehberdir!

14 Temmuz direnişi Türkiye ve Kürdistan tarihinde tüm baskı ve zor koşullarının devrimcilerin üzerine yöneldiği bir zamanda, kuşatmanın ve saldırıların en yoğun olduğu yerde zindanlarda gerçekleşmiştir. 14 Temmuz ölüm orucu direnişi 37.yılında devrimci karakteri yeniden inşa ediyor ve direnişin zaferini tekrar hatırlatıyor.

Başta Kürt Halk Hareketi olmak üzere, Türkiye ve Kürdistan devriminin öncüleri bu direnişten güç alıyor. Mazlum Doğan’ın yaktığı direniş ateşini harlayan Kemal Pir, Hayri Durmuş, Ali Çiçek, Akif Yılmaz öncülüğünde gelişen 14 Temmuz direnişi, Leyla Güven öncülüğünde başlayan açlık grevleriyle, fedaice kendini eyleme dönüştüren devrimcilerle zindanları yeniden direniş hattında örgütledi.

Teslimiyeti, ajanlaştırmayı özel savaş yöntemi olarak kullanan TC faşizmi karşısında zindanları teslimiyete ve ihanete karşı örgütleyen binlerce tutsak hiç kuşkusuz 14 Temmuz ruhuyla hareket ettiler. Ve direnişin mutlak zaferini yeniden hatırlattılar.

Tutsakların ortaya koymuş oldukları bu direniş AKP-MHP faşizmi karşısında kazanılmış önemli zaferlerden biridir. Tarihsel olarak tutsaklar yeniden siyasete yön vermişlerdir. 14 Temmuz ruhu Kürt Özgürlük hareketini yaratmıştır. Bu direniş ise tecriti kırmış faşizmin yıkılması noktasında devrimci mücadelenin izlemesi gereken çizgiyi ortaya koymuştur.

Zindan direnişçilerinin fedaice ortaya koymuş oldukları devrimci tarz ve cüret günümüz devrimciliğinin olmazsa olmaz bir aşamasını ifade etmektedir. TC faşizmi Güney Kürdistan başta olmak üzere bir çok yerde devrimcileri özel savaş yöntemleri ile ya yok etmeye ya da teslim almaya , ihanete düşürmeye çalışmaktadır.

TC faşizminin bu yöneliminin panzehiri 14 Temmuz direnişinin ruhu ve Helmet yoldaş gibi, devrimciliği ile toplumun hafızasına ve içine kök salan bir devrimcilikten geçmektedir. TC faşizminin katlettiği Helmet yoldaş da 14 Temmuz direnişçileri de bugün yeniden ve yeniden bu zulme, sömürüye dur diyen devrimcilerin ve halkların içinden daha da güçlü olarak mutlaka çıkacaktır.

Partimiz DKP/BÖG olarak 14 Temmuz direnişçilerinin ve Helmet yoldaşın devrimci mirasını mirasımız kabul ediyor ve birleşik devrimci mücadele hattımızını bu devrimcilik üzerinden örgütlüyoruz. Haince gerçekleşen hiçbir saldırı cevapsız kalmayacaktır.

14 Temmuz Direnişçileri Ölümsüzdür!

Helmet Yoldaş Ölümsüzdür!

Yaşasın Birleşik Devrim Savaşımız!

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri